Uitstelbrief Kamervragen asielbeleid Azerbeidzjan en Armenië

 

 

Ankie Broekers-Knol Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het landgebonden asielbeleid ten aanzien van Azerbeidzjan en Armenië (zie link hieronder)

 

 

 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Burgers zoeken een veilig heenkomen terwijl het geweld escaleert in Nagorno-Karabach»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat inmiddels niet alleen de regio Nagorno-Karabach te kampen heeft met escalerend geweld, maar ook andere grensgebieden tussen Armenië en Azerbeidzjan?
 • Vraag 3
  Is het escalerende geweld voor u aanleiding om het landgebonden beleid ten aanzien van Armenië en/of Azerbeidzjan te herzien? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Acht u het momenteel verantwoord mensen uit te zetten naar Armenië en/of Azerbeidzjan, of is een besluit- en vertrekmoratorium op zijn plaats?
 • Vraag 5
  Indien u geen besluit- en vertrekmoratorium overweegt voor Armenië en/of Azerbeidzjan, hoe verhoudt zich dat tot het negatieve reisadvies dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor Armenië en Azerbeidzjan heeft afgegeven?
 • Vraag 6
  Is het escalerende geweld voor u reden om uw beleid te herzien ten aanzien van het opvoeren van Armenië als vestigingsalternatief voor Syriërs met een Armeens paspoort? Zo nee, waarom niet?

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/30/uitstelbericht-kamervragen-over-het-landgebonden-asielbeleid-ten-aanzien-van-armenie-en-azerbeidzjan

 

 

Bianca Veldman — AzNed.nl