Tradities

Tradities zijn nog altijd populair in Azerbaijan en blijven van generatie tot generatie overgaan. De meeste tradities hebben met de feestdagen, geloof, trouwerijen of begrafenissen te maken. Daarnaast zijn er tradities die aan het dagelijkse leven verbonden zijn, zoals respect voor de ouderen, voor het eten en de brood in het bijzonder.

#Bron: Wikipedia